მენიუ

როგორ მოვამზადოთ სილაბუსი (ტრენინგი)

20 ივნისს უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის გაიმართა ტრენინგი: როგორ მოვამზადოთ სილაბუსი

20 ივნისს, 19:00 საათზე, უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის გაიმართა ტრენინგი: როგორ მოვამზადოთ სილაბუსი.

ტრენინგს უძღვებოდნენ:

პაატა გოგიშვილი - ხარისხის განვითარებისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი;
თამარ ნაფეტვარიძე - ხარისხის განვითარებისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის მთავარი კოორდინატორი.

ესწრებოდნენ მასწავლებლის მომზადების 300 საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის განმახორციელებლები და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის წარმომადგენლები.


ტრენინგის მიზანი იყო შემდეგი საკითხების გარჩევა:

  1. სილაბუსის ფორმის მიმოხილვა;
  2. სილაბუსის მიზნების ჩამოყალიბება;
  3. სილაბუსის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება (მხოლოდ ზოგადი ინფორმაცია);
  4. სწავლებისა და სწავლის მეთოდების შერჩევა;
  5. შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება;
  6. თემების ცხრილის შედგენა;
  7. ლიტერატურის მითითება.

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა