მენიუ

დიალექტოლოგიური სამეცნიერო ექსპედიცია

2022 წლის 18 ივნისს, მოეწყო დიალექტოლოგიური სამეცნიერო ექსპედიცია თუშთა ბარის სოფლებში: ზემო ალვანსა და ქვემო ალვანში.

2022 წლის 18 ივნისს, მოეწყო დიალექტოლოგიური სამეცნიერო ექსპედიცია თუშთა ბარის სოფლებში: ზემო ალვანსა და ქვემო ალვანში. საველე ექსპედიცია განხორციელდა საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის „ქართული ფილოლოგიის“ საბაკალავრო პროგრამის სავალდებულო კურსის „ქართველური დიალექტოლოგია (ზოგადი კურსი საველე პრაქტიკითურთ/“ ფარგლებში, სადაც მონაწილეობდნენ მესამე კურსის სტუდენტები.

სტუდენტებმა ლექციებზე მიღებული თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენეს და ველზე თვითონ ჩაწერეს რესპონდენტები. მოიპოვეს ხალხის მეტყველებაში დაცული საინტერესო სიტყვა-ფორმები, ტოპონიმები, სამზარეულოს ლექსიკა, ზოგადი დიალექტური ტექსტი. მოპოვებულ ორსაათიან ვიდეო-აუდიო მასალას სტუდენტები ტექსტურ ფაილად აქცევენ, გააკეთებენ ენობრივ ანალიზს და წარმოადგენენ „სტუდენტის საველე პრაქტიკის ანგარიშს“.

ექსპედიციას ხელმძღვანელობდა კურსის განმახორციელებელი და პრაქტიკის ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის დოქტორი კესო გეჯუა. ჯგუფური მუშაობისას სტუდენტებს ასევე ეხმარებოდნენ ქართველოლოგიის ცენტრის ასოცირებული მკვლევრები: ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო კეკუა და ფილოლოგიის დოქტორი მიხეილ ლაბაძე.

ფილოლოგიის დოქტორმა კესო გეჯუამ და ფილოლოგიის დოქტორმა სოფიო კეკუამ მთქმელებს საჩუქრად გადასცეს თავიანთი ახლადგამოცემული მონოგრაფიები.

ექსპედიციის ჯგუფის სახელით მადლობას მოვახსენებთ ფილოლოგიის დოქტორ, პროფ. ბელა შავხელიშვილს, რომელმაც აქტიური დახმარება გაგვიწია რესპონდენტთა მოძიებაში, ასევე, მადლობა ქართული უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას გაწეული მხარდაჭერისათვის.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა