მენიუ

სადისერტაციო ნაშრომები

წელი

სკოლა

საქართველოს უზენაესი საბჭო (1990-1992 წწ.)

ლელა ზაქარეიშვილი

22.09.2021

კათოლიკობა საქართველოში (XIX საუკუნე)

ეკატერინე ფავლენიშვილი

11.07.2019

უპირატესობის მენეჯმენტი

თემურ მაისურაძე

24.12.2014

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა