მენიუ

ქართული ფოლკლორის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

ქართული ფოლკლორის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის ბაზაზე 2010 წლის დეკემბერში დაარსდა და ჩამოყალიბდა, როგორც უნივერსიტეტის სრულფასოვანი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული.

ცენტრის მიზანია მრავალსაუკუნოვანი ქართული ზეპირსიტყვიერების დღემდე სათანადოდ შეუსწავლელი საკითხების წინ წამოწევა, კვლევა და პოპულარიზაცია; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ულევი „მარაგიდან“ იმ მხატვრული თავისებურებებისა თუ რწმენითი პლასტების აქცენტირება, რომელთა გათვალისწინების გარეშე შეუძლებელია ქართველთა მსოფლმხედველობის ერთიანი სურათის შემუშავება.

 ცენტრის ამოცანები:

  • საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (საინგილო, იმერხევი, ფერეიდანი...) აქამდე უცნობი ხალხური სიტყვიერების ნიმუშთა მოძიება, ჩაწერა, თემატურ-ჟანრობრივი კლასიფიკაცია და შესწავლა.
  • შეგროვილი მასალის გამოყენებით მონაცემთა ბაზის შექმნა.
  • ქართული ზეპირსიტყვიერების ადგილისა და ფუნქციის განსაზღვრა ინტეგრაციისა და გლობალიზაციის საყოველთაო პროცესების პირობებში.
  • ქართული ფოლკლორის ენციკლოპედიური ლექსიკონის მომზადება.
  • ეროვნული სიტყვიერების მხატვრულ-შემეცნებითი ღირებულების გაცნობა (შესაძლებლობის ფარგლებში) უცხოელ სპეციალისტთა და დაინტერესებულ პირთათვის.

 

პერსონალი

ამირან არაბული

ამირან არაბული

ქართული ფოლკლორის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი, პროფესორი

დაგვიკავშირდით

info@sangu.edu.ge; iro@sangu.edu.ge 225 00 77;551 48 00 05

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა