მენიუ

აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი

წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი აცხადებს მიღებას 2024 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელ კურსებზე 9 სასწავლო საგანში:

  • ქართული ენა და ლიტერატურა
  • უცხოური ენა
  • მათემატიკა
  • ისტორია
  • ფიზიკა
  • ქიმია
  • ბიოლოგია
  • გეოგრაფია
  • ზოგადი უნარები

ყოველ საგამოცდო საგანში მომზადება გამორჩეულია სწავლების მაღალი დონით, რეგულარული ტესტირებებით, მიღებული შედეგების დეტალური ანალიზით, აბიტურიენტების პედაგოგებთან შემოქმედებითი ურთიერთობით, კეთილმყოფელი სამუშაო გარემოთი, რაც ყოველთვის განაპირობებს მაღალ შედეგებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე.

მომზადება შესაძლებელია ერთ ან რამდენიმე საგანში. თითოეულ საგანში სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა 30 სასწავლო კვირა. მეცადინეობის კვირეულის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 საათს. მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში ორჯერ. თითოეულ საგანში სასწავლო ჯგუფი შეიქმნება არანაკლებ 4 და არაუმეტეს 7 აბიტურიენტის მიღების პირობით.

თითოეულ საგანში მომზადების ღირებულებაა - 600 ლარი; თანხის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად.

ცენტრში მომზადებული აბიტურიენტები, რომლებიც ჩაირიცხებიან წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში, ისარგებლებენ უნივერსიტეტში სწავლის სემესტრული საფასურის 20%-იანი შეღავათით. ფინანსური მხარდაჭერა ამ კატეგორიის სტუდენტებისათვის ყოველ მომდევნო სემესტრშიც გაგრძელდება, თუ აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი წინა სემესტრში, თითოეულ სასწავლო კურსში არ იქნება ნაკლები 81 ქულაზე.

აბიტურიენტთა თხოვნის გათვალისწინებით ონლაინ რეგისტრაცია გახანგრძლივდა 14 ოქტომბრის ჩათვლით.
სწავლა დაიწყება 16 ოქტომბერს.

ონლაინ რეგისტრაციის გასავლელად გადადით ბმულზე

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: info@sangu.edu.ge
საკონტაქტო ნომერი: 225 00 77; 

პერსონალი

გურამ გოგიშვილი

გურამ გოგიშვილი

აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრის უფროსი, ლექტორი

დაგვიკავშირდით

info@sangu.edu.ge; iro@sangu.edu.ge 225 00 77;551 48 00 05

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა