მენიუ

აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი

წმიდა ანდრიას ქართული უნივერსიტეტი იწყებს აბიტურიენტთა მომზადებას 2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის.


ყოველ საგამოცდო საგანში მომზადება გამორჩეულია სწავლების მაღალი დონით, რეგულარული ტესტირებებით, მიღებული შედეგების დეტალური ანალიზით, აბიტურიენტების პედაგოგებთან შემოქმედებითი ურთიერთობით, კეთილმყოფელი სამუშაო გარემოთი, რაც ყოველთვის განაპირობებს მაღალ შედეგებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე.


უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს სთავაზობს მომზადებას 9 სასწავლო საგანში:

  • ქართული ენა და ლიტერატურა
  • უცხოური ენა
  • ზოგადი უნარები
  • მათემატიკა
  • ისტორია
  • ფიზიკა
  • ქიმია
  • ბიოლოგია
  • გეოგრაფია


მომზადება შესაძლებელია ერთ ან რამდენიმე საგანში. თითოეულ საგანში სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა 30 სასწავლო კვირა. მეცადინეობის კვირეულის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 საათს. მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში ორჯერ. 


თითოეულ საგანში სასწავლო ჯგუფი შეიქმნება არანაკლებ 4 და არაუმეტეს 7 აბიტურიენტის მიღების პირობით.

თითოეულ საგანში მომზადების ღირებულებაა - 500 ლარი; თანხის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად. 

ცენტრში მომზადებული აბიტურიენტები, რომლებიც ჩაირიცხებიან წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში, ისარგებლებენ სწავლის სემესტრული საფასურის 20%-იანი შეღავათით. ფინანსური მხარდაჭერა ამ კატეგორიის სტუდენტებისათვის ყოველ მომდევნო სემესტრშიც გაგრძელდება, თუ აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი წინა სემესტრში, თითოეულ სასწავლო კურსში არ იქნება ნაკლები 81 ქულაზე.

 

2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის აბიტურიენტების რეგისტრაცია გაგრძელდება 8 ოქტომბრამდე.

სარეგისტრაციო ბმული

 

პერსონალი

გურამ გოგიშვილი

გურამ გოგიშვილი

აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრის უფროსი, ლექტორი

დაგვიკავშირდით

info@sangu.edu.ge 225 00 77;551 48 00 05

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა