მენიუ

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

ბრიტანეთის საბჭოს პროფესიონალური მხარდაჭერით 2011 წლის 7 მარტიდან ფუნქციონირება დაიწყო საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესმა სკოლამ. მის მიზანს წარმოადგენს პროფესიონალი (პრაქტიკოსი) მთარგმნელების და თარჯიმნების მომზადება.

უნივერსიტეტმა გამოყო სპეციალური აუდიტორია, რომელშიც დამონტაჟდა სინქრონული თარგმნისთვის აუცილებელი აპარატურა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მსგავსი აღჭურვილობა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მხოლოდ ჩვენ უნივერსიტეტშია.

დაინტერესებულ პირებს ვთავაზობთ 2, 3 და 4 სემესტრიან მოდულებს. სამივე მოდულში შეისწავლება შემდეგი კურსები - თარგმანის თეორია, წერილობითი თარგმანი, ზეპირი თარგმანი, სინქრონული თარგმანი, ქართული ენის პრაქტიკული სტილისტიკა, მეორე უცხო ენა, დარგობრივი თარგმანები და სხვა. გვაქვს აგრეთვე არჩევითი საგნები - კულტურათშორისი კომუნიკაცია, ლიტერატურული თარგმანი და ა.შ.

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლის კურსდამთავრებულებს და მოქმედ მთარგმნელ-თარჯიმნებს ასევე ვთავაზობთ 1 სემესტრიან მოდულს არჩევითი ორი ან სამი საგნით!

თქვენი მონდომება და გამორჩეული პროფესიონალი პროფესორ-მასწავლებლების მიერ ჩატარებული ლექციები წარმატებული შედეგის გარანტიაა.

ერთი სემესტრის (16 კვირა, კვირაში 15 საათიანი დატვირთვა) გადასახადი შეადგენს 1400 ლ.


ახალი სემესტრი:

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლეს სკოლაში ჩაბარების მსურველთა საყურადღებოდ:

 
მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 6 სექტემბრამდე. აპლიკანტებმა საჭირო დოკუმენტაცია უნდა გადმოაგზავნონ ელ. ფოსტაზე: hisit@sangu.edu.ge

  • რეზიუმე (CV)
  • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა

 
მსურველების შერჩევა მოხდება კონკურსის წესით:

  • წერითი ტესტი უცხო ენასა და ქართულში
  • ზეპირი გასაუბრება უცხო ენაში (საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე სტუდენტები უცხო ენაში (C-1 დონეზე) განთავისუფლდებიან ტესტისგან)

საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება 6 სექტემბერს, 12:00 საათზე (აუდიტორია N 04)

 
გამოცდების განრიგი:

  • 7 სექტემბერი, ხუთშაბათი - 12:00 საათი (წერითი ტესტი უცხო ენაში)
  • 8 სექტემბერი, პარასკევი - 12:00 საათი (წერითი ტესტი ქართულში)
  • 8 სექტემბერი, პარასკევი - 14:00 საათი (გასაუბრება უცხო ენაში)

 
ცენტრის კურსდამთავრებულები: 

 მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლის პროფესორ-მასწავლებლები

პერსონალი

ოთარ მათეშვილი

ოთარ მათეშვილი

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი

დაგვიკავშირდით

hisit@sangu.edu.ge 599 93 93 33; 599 54 38 06

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა